• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΡΡΕΣ' | 20 Νοεμβρίου 2014, 23:30

    Η περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του εν ισχύ ν. 4042/2012 λέει τα εξής: "Το ΠΕΣΔΑ εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερεια­κού Συμβουλίου μετά από γνώμη της Περιφερειακής επι­τροπής διαβούλευσης και εισήγηση της Διεύθυνσης Πε­ριβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περι­φέρειας, του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ­πουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εισηγείται για τη συμβατότητα του ΠΕΣΔΑ με τις κατευθύνσεις και τα μέτρα που προβλέπο­νται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών." Το σημερινό λοιπόν νομικό πλαίσιο αναγνωρίζει ότι η Περιφέρεια έχει τον καθοριστικό ρόλο για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων (για αυτό άλλωστε και το σχετικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων αποκαλείται ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ και όχι ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ όπως θέλετε να το κάνετε τώρα) και της δίνει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού και της έγκρισής του λαμβάνοντας υπ΄όψη τις εισηγήσεις του ΥΠΕΚΑ και τις γενικότερες κατευθύνσεις. Ο νόμος 4042/2012 κύριε Υπουργέ δεν είναι ούτε καν 2 ετών και φέρει την υπογραφή του προκατόχου σας κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. Προκύπτει έτσι το πολύ απλό και εύλογο ερώτημα: Τι μεσολάβησε από το 2012 έως σήμερα και προέκυψε ξαφνικά η ανάγκη προσθήκης του εδαφίου "Η ανωτέρω γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι δεσμευτική και ο αρμόδιος φορέας σχεδιασμού οφείλει να προβεί, σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις, στις απαραίτητες τροποποιήσεις του ΠΕΣΔΑ" που πολύ απλά ακυρώνει τον ρόλο της Περιφέρειας στον Περιφερειακό Σχεδιασμό; Εκτός από τα προσχήματα, υπάρχει λοιπόν πλέον κάποιος λόγος να κρατήσετε το "ΠΕ" στο ακρωνύμιο "ΠΕΣΔΑ"; Η Περιφέρεια μπορεί στην λογική σας να σχεδιάζει σε Περιφερειακό Επίπεδο; Αν όχι η Περιφέρεια τότε ποιος; Θα εφεύρεται κάποιον άλλο στην θέση της Περιφέρειας; Είναι αυτό συμβατό με την ευρωπαική νομοθεσία αφού την εθνική την αλλάζετε κατά το δοκούν; Μήπως η εκλογή της νέας περιφερειακής αρχής στην Αττική και η ιδιαίτερα συνεπής και ορθή απόφασή της να αναθεωρήσει σύμφωνα με το όραμα, τον σχεδιασμό και τις προτεραιότητές της το ΠΕΣΔΑ είναι αυτό που σας έκανε να επιχειρήσετε να αλλάξετε επί τα χείρω το άρθρο 35 του ν.4042/2012; Προφανώς όταν η εφαρμογή των νόμων (και τα όσα "σας έχουν ξεφύγει" σε αυτούς) ακυρώνουν τα σχέδιά σας και επιτρέπουν στην κοινωνία να εκφραστεί και να αποφασίσει για το μέλλον της, η πολιτική σας απάντηση είναι η αλλαγή επί τα χείρω των ίδιων των νόμων.