• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΑΒΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ' | 23 Νοεμβρίου 2014, 19:54
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στο άρθρο 19 (που αφορά την προσθήκη του άρθρου 36α στο Ν. 4042/12) θα πρέπει: 1. να συγκεκριμενοποιηθεί το εύλογο χρονικό διάστημα που δίνεται στους Δήμους (στο άρθρο 36α παρ.2) για να υποβάλουν τους αριθμούς αδειών κυκλοφορίας των απορριμματοφόρων τους. Επιπλέον οι Δήμοι δεν χρησιμοποιούν μόνο τα "κλασικά" απορριμματοφόρα αλλά διάφορους τύπους μέσων συλλογής μεταφορά (απορριματοφόρα, press conteiner, σάρωθρα, φορτηγά, μεταφορικά κάδων κ.λ.π). Θεωρώ σκόπιμο να υπάρχει αναφορά σε αρ. άδειας κυκλοφορίας "οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων" αντί "αποριμματοφόρων" 2.