• Σχόλιο του χρήστη 'Χαραλαμπέλης Παντελής' | 24 Νοεμβρίου 2014, 17:32

    Δεν θα υπερψήφιζα ποτέ μια τροπολογία, όπου οι αρμοδιότητες της τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλουν να υπαχθούν σε εκείνες ενός Υπουργείου και ειδικότερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Τα δημόσια κοινά, όπως τα απόβλητα, όταν αξιολογούνται και δεν συζητούνται ή παίρνονται αποφάσεις προς όφελος του δημοσίου και των πολιτών προσβάλλονται ή καπηλεύονται ή δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτά από την πολιτεία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Έως σήμερα καμία Κυβέρνηση δεν έχει πάρει τα αναγκαία μέτρα, όπου η τοπική κοινωνία θα ωφεληθεί από την συλλογή και ανακύκλωση απορριμάτων, ή θα ικανοποιεί ιδιωτικά ή συμφέροντα της Κομματικής της ιδιότητας, αποτελέσμα των οποίων είναι και οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εναντίον της χώρας μας. Οφείλετε να συμμορφωθείτε ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και να εφαρμόσετε τους κανονισμούς αυτούς μέσα από την τοπική Αυτοδιοίκηση την οποία χρησιμοποιείται προς όφελος των Κομματικών σας ορέξεων, διότι εσείς και μόνο καταπατείται τους νόμους σε βάρος των πολιτών. Θέλετε να αξιολογήσετε κανονισμούς από τους οποίους δεν έγινε κανένα έργο τα τελευταία χρόνια, η Ε.Ε έπαψε τις χρηματοδοτήσεις από δικά σας λάθη, αλλά και από την κακή διανομή αυτών σε βάρος της πολιτείας. Η απουσία νέων κανονισμών, για την ενίσχυση και και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων του Περιβάλλοντος, θα μπορούσε να δώσει έρισμα από την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία και την εφαρμογή της, σεβόμενοι την οικονομία της χώρας, αλλά και εκείνα τα οποία υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύουμε.