• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Αναστασιάδης' | 24 Νοεμβρίου 2014, 17:32

    Τι ακριβώς θα αφορά η γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για να είναι δεσμευτική. -Αν αφορά την συμβατότητα των ΠΕΣΔΑ με τις κατευθύνσεις και τα μέτρα που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων αυτό ήδη προβλέπετε από τον εν ισχύ νόμο 4042/2012. -Αν αφορά αδυναμία περιφερειών στην εκπόνηση συμβατών ΠΕΣΔΑ, αυτό έπρεπε να προβλεφτεί ως δυνατότητα να καλύπτεται με τεχνική βοήθεια και στήριξη, όχι με κεντρική επιβολή, δεδομένης και της αναγκαιότητας χωρικής εξειδίκευση στις τοπικές ιδιαιτερότητες. -Αν αφορά την επιβολή κεντρικών επιλογών τόσο στις μεθόδους & τεχνολογίες όσο και στις χωροθετήσεις, αυτό ανοίγει το δρόμο μη βιώσιμων επιλογών και περιθώρια κεντρικής διαπλοκής. Η διαχείριση των απορριμμάτων θα πρέπει να στοχεύσει στην κοινωνική αποδοχή με την υιοθέτηση ενός αποκεντρωμένου μοντέλου διαχείρισης των αποβλήτων, όσο δυνατόν πιο κοντά στο τόπο παραγωγής τους, και η ευθύνη και η διάχυση των ωφελειών που προκύπτουν. Τα απορρίμματα όχι μόνο δεν είναι σκουπίδια, αλλά είναι, αφενός πολλαπλή πηγή, πρώτων υλών, ενέργειας, δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας, αφετέρου σημαντικός πάροχος υλικών και μεταϋλικών αξιών σε μια τοπική κοινωνία με την προϋπόθεση του ορθόλογου και βιώσιμου σχεδιασμό της διαχείρισης τους.