• Σχόλιο του χρήστη 'Μάριος' | 25 Νοεμβρίου 2014, 08:17

    Απαράδεκτη η προτεινόμενη αλλαγή του άρθρου 17. Υποτίθεται ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις ευρωπαικές οδηγίες αλλά πηγαίνουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση χωρίς να είναι κατανοητό το γιατί. Υποτίθεται ότι η διαλογή στην πηγή και η ανακύκλωση είναι αυτό που επιθυμούμε και θα έπρεπε να το κάνουμε ακολουθώντας αρχές της ευρωπαικής νομοθεσίας, όπως η αρχή της εγγύτητας. Την ευθύνη της διαχείρισης και τον καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις θα πρέπει να τον έχουν οι τοπικοί φορείς που είναι και οι 'παραγωγοί' των αποβλήτων. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να παρέμβει το ΥΠΕΚΑ; Γνωρίζοντας τις θέσεις της προηγούμενης και νέας Περιφερειακής αρχής Αττικής, γνωρίζοντας τι προβλέπει η ευρωπαική νομοθεσία ανησυχεί κανείς ότι για λόγους που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε θα πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός των μονάδων διαχείρισης σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αττική... και αν 'περάσει' η συγκεκριμένη αλλαγή στο άρθρο 17, αναρωτιόμαστε η 'δεσμευτική' γνώμη του ΥΠΕΚΑ θα ήταν αρνητική σε μία πρόταση της περιφέρειας που θα περιλάμβανε διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση και μικρές - τοπικές μονάδες διαχείρισης; Απορούμε γιατί η ηγεσία του Υπουργείου προωθεί τα μοντέλα των υπανάπτυκτων χωρών;