• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιωτης Ιωακειμίδης' | 26 Νοεμβρίου 2014, 22:06

    Μέχρι σήμερα οι ΠΕΣΔΑ έχουν οδηγήσει την χωρά μας έρμαιο στις διαθέσεις και τα συμφέροντα πολιτικών προσώπων με αποτέλεσμα να μην έχει την δυνατότητα να δώσει κίνητρα να αναπτυχθεί η διαχείριση αποβλήτων επικινδύνων και μη. Πρόσφατα η ΕΕ ανακοίνωσε ότι στην χώρα μας θα καταλογίζεται ημερήσιο πρόστιμο ~70000€ επειδή δεν δημιούργησε υποδομές διάθεσης και ανακύκλωσης επικινδύνων αποβλήτων. Έχουμε βεβαία και πολλές άλλες περιπτώσεις όπου τα ΠΕΣΔΑ ήταν τροχοπέδη στην ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης αποβλήτων. (βλέπε Πελοπόννησο , Δυτική Ελλάδα, πολλά νησιά μας, Αττική κ.α.) Προτείνω και το λέω με επίγνωση ότι οι ΠΕΣΔΑ δεν προσφέρουν τίποτα και πρέπει να καταργηθούν.!!Άλλωστε δεν γνωρίζω κανέναν ΠΕΣΔΑ σε όλη την χώρα που να εφαρμόστηκε με επιτυχία ή να έχει μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς στην διάθεση όλων των ειδών αποβλήτων που θα παράγονται στα όρια του. Στην θέση των ΠΕΣΔΑ προτείνω να δημιουργηθεί ένα Συμβούλιο ανά Περιφέρεια που θα αποτελείται από τεχνοκράτες οικονομολόγους και μηχανικούς ιδιώτες και δημοσίους υπαλλήλους, τονίζω ότι δεν πρέπει να έχει κανέναν πολιτικό, το οποίο θα ασχολείται με τις άμεσες και μελλοντικές ανάγκες κάθε περιοχής της διάθεσης ή και ανακύκλωσης όλων των ειδών αποβλήτων [Αστικών, βιομηχανικών επικινδύνων και μη, ΕΙΑ, ΑΛΕ.