• Σχόλιο του χρήστη 'Παντελής Μήτσιου' | 27 Νοεμβρίου 2014, 23:44

    Άρθρο 17 Στο τέλος της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012 προστίθεται το εξής εδάφιο: "Πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται στη χώρα με υπαιτιότητα της Περιφέρειας για πράξεις ή παραλείψεις της για τις οποίες έχει εγκαίρως και εγγράφως ειδοποιηθεί, μετακυλίονται στο ακέραιο στην Περιφέρεια και αφαιρούνται από τους πόρους της κατά την οικονομική περίοδο της επιβολής των ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, την επόμενη." Αιτιολόγηση Στόχος είναι η αποφυγή και της εμπλοκής της χώρας σε περιπέτειες με πρόστιμα εξαιτίας καθυστερήσεων ή πολιτικών παιχνιδιών αλλά και η διαφύλαξη και η προστασία του θεσμού από αυθαιρεσίες του κεντρικού κράτους.