• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ)' | 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:53

    -Στην παραγρ. 1 στο πρώτο εδάφιο δεν είναι σαφές «το βάρος αποβλήτων» που χρησιμοποιείται για υπολογισμό του στόχου. Ποιά απόβλητα αφαιρούνται ; Μόνο όσα οδεύουν προς ΧΥΤΑ ή και όσα οδεύουν προς άλλα ρεύματα ανακύκλωσης (μπαταρίες συσκευασίες κλπ) τα οποία απορρίφθηκαν μεν κατά τη διαδικασία του συγκεκριμένου ρεύματος αλλά θα ανακυκλωθούν από κάποιο άλλο ρεύμα που ανήκουν και στο οποίο παραδίδονται. Αυτά όμως πρέπει να περιλαμβάνονται στις ποσότητες αυτού που τα έχει συλλέξει. Στο δεύτερο εδάφιο, «το ποσοστό απορριφθέντων υλικών δεν ξεπερνά το 2% του βάρους των αποβλήτων …» πρέπει να τεθεί : 5-7% -Στο άρθρο αυτό επίσης να ορισθεί πώς ελέγχονται τα παραπάνω στοιχεία του άρθρου αυτού, όταν πρόκειται για απόβλητα που εξάγονται προς ανακύκλωση από τα ΣΕΔ σε μονάδες του εξωτερικού. Προσκομίζει αυτά τα στοιχεία η αλλοδαπή μονάδα ; Είναι αξιόπιστα και πραγματικά ; Πώς διασφαλίζεται αυτό ; -Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι σε όλο το νέο σχέδιο νόμου που εισάγει καίρια θέματα και αλλαγές και ειδικότερα στο κεφάλαιο Ά, απουσιάζει παντελώς α) οποιοδήποτε αναφορά στην ευθύνη και στις υποχρεώσεις των υπόχρεων παραγωγών του Ν. 2939/01 β) οποιαδήποτε αναφορά στο «Μητρώο Παραγωγού» γ) οποιαδήποτε αναφορά σε διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα κατά των υπόχρεων παραγωγών, Παρά μόνο εισάγει επιτακτικά και αναφέρεται μόνο στις κυρώσεις κατά των ΣΕΔ και στον τρόπο επιβολής των κυρώσεων αυτών Αντίθετα το άρθρο 20 του Ν. 2939/01 που δεν καταργείται αλλά τροποποιείται από τον παρόν σχέδιο νόμου αφορά, τόσο τα ΣΕΔ όσο και τους «υπόχρεους παραγωγούς» και εύλογο είναι αφού διευρύνονται οι κυρώσεις και ευθύνες των ΣΕΔ με την παρούσα ρύθμιση να διευρυνθούν στοιχειωδώς και οι κυρώσεις και ευθύνη των υπόχρεων παραγωγών. Με τις εισαγόμενες τροποποιήσεις το άρθρο περί κυρώσεων είναι ετεροβαρές εις βάρος των ΣΕΔ ενώ ουδέν προστίθεται σε βάρος των υπόχρεων παραγωγών.