• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Μαυριάς (Ecoelastika AE)' | 5 Δεκεμβρίου 2014, 16:01

    Το μέτρο της χρηματικής εγγύησης για την καλή λειτουργία ενός ΣΕΔ είναι καταρχήν σωστό, υπό την προϋπόθεση όμως ότι το ύψος της χρηματικής εγγύησης θα είναι σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να μη παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του συστήματος. Τούτο διότι ουσιαστικά η έκδοση εγγυητικής επιστολής συγκεκριμένου χρηματικού ποσού ισοδυναμεί με δέσμευση αντίστοιχου ποσού από την Τράπεζα. Χρηματική εγγύηση της τάξεως του 50% του ετήσιου τζίρου (όχι καν των κερδών) είναι προφανώς υπέρογκη και πρακτικώς ανεφάρμοστη. Με τέτοια χρηματική εγγύηση ο νόμος θα στερούσε από το ΣΕΔ τη δυνατότητα να διαχειριστεί σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και το σύνολο των κεφαλαίων του. Αλλωστε η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται σε αντίφαση με το άρθρο 11 περί μείωσης του ειδικού αποθεματικού στο 35% των ετήσιων εισφορών.