• Σχόλιο του χρήστη 'Σταύρος Μαυρουδέας' | 8 Δεκεμβρίου 2014, 11:42

    ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ Ποιο είναι το νόημα της σύνταξης των ΠΕΣΔΑ, εάν το ΥΠΕΚΑ προωθεί μόνο τις προβλέψεις του ΕΣΔΑ; Ποιο είναι το νόημα της σύνταξης των ΠΕΣΔΑ, όταν ο ΕΣΔΑ θα προδιαγράφει τα έργα σε κάθε περιφέρεια της χώρας; Οι υφιστάμενοι και οι μελλοντικοί ΠΕΣΔΑ δεν εξασφαλίζουν την «εκπλήρωση των κριτηρίων της θεματικής αιρεσιμότητας»; Ποιες είναι οι κατευθύνσεις του νέου ΕΣΔΑ; Δεν έχει εγκριθεί ο νέος ΕΣΔΑ. Αντιθέτως, είχαν εντοπιστεί πολλά προβλήματα/παραλήψεις κλπ κατά την Δημόσια Διαβούλευση και δεν έχει εγκριθεί ακόμη (δείτε π.χ. τις θέσεις της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), όπως αυτές αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της). Ποιος είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση της σύνταξης του ΕΣΔΑ; Γιατί δεν τηρήθηκε η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για τα παραδοτέα 4Α, 4Β και 5; Πόσο θα κοστίσει στη χώρα μας η εν λόγω καθυστέρηση; Σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας Ελευθεροτυπίας «Επικρέμαται η επιβολή σωρευτικού προστίμου ύψους 14,9 εκατομμυρίων ευρώ και ημερησίου προστίμου 72.864 ευρώ, για το γεγονός ότι η χώρα μας δεν έχει ακόμη καταθέσει ένα αξιόπιστο εθνικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, το οποίο όφειλε να υλοποιήσει έως το 2013.» (σχετικό link: http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=456376). Η ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης για την εκπόνηση του ΕΣΔΑ είναι η 24/9/2012 (σχετικό link: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347111-2012:TEXT:EL:HTML). Δεν χρειάζεται αναθεώρηση ο ΕΣΔΑ και οι ΠΕΣΔΑ μετά την περαιτέρω προώθηση της ανακύκλωσης και της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (20% επί του συνολικού βάρους των βιολογικών αποβλήτων έως το 2020); Ενώ στην «Αιτιολογική έκθεση σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων»» αναφέρετε ότι η «εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ θα πρέπει να παρακολουθείται», αντί για ετήσια έκθεση λέτε για κάθε 3ετία. Λέτε ότι οι ΠΕΣΔΑ «αναθεωρούνται ανά εξαετία», οπότε θα υπάρχουν μόνο 2 εκθέσεις για την παρακολούθηση της εφαρμογής κάθε ΠΕΣΔΑ. Διοικητικός φόρτος και τα σχετικά κόστη Στην «Αιτιολογική έκθεση σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων»» αναφέρετε ότι «2.α. ….Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο διοικητικός φόρτος και τα σχετικά κόστη αφού, πολύ συχνά, η σύνταξη των εκθέσεων παρακολούθησης ανατίθεται σε εξωτερικούς μελετητές.» Πως μειώνεται το σχετικό κόστος εάν συνεχιστεί η ανάθεση σε «εξωτερικούς μελετητές»; Έχει εκτιμηθεί το κόστος μια μελέτης για την παρακολούθηση της εφαρμογής για 3ετία σε σχέση με το κόστος των ετήσιων εκθέσεων; Πόσο κοστίζουν οι ετήσιες εκθέσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ; Πόσο αυξάνεται ο «διοικητικός φόρτος και τα σχετικά κόστη» του ΥΠΕΚΑ για την «συμμόρφωση των ΠΕΣΔΑ με τον ΕΣΔΑ»; Πόσοι και ποιοι είναι οι δήμοι που κάθε έτος εκπονούσαν ή ανέθεταν σε «εξωτερικούς μελετητές» την «ετήσια έκθεση παρακολούθησης της εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ»; Σύμφωνα με το σημείο 2.α. «πολύ συχνά, η σύνταξη των εκθέσεων παρακολούθησης ανατίθεται σε εξωτερικούς μελετητές»: παρακαλώ να μας παραθέσετε τα στοιχεία που έχετε και αποδεικνύουν ότι «πολύ συχνά, η σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων παρακολούθησης ανατίθεται σε εξωτερικούς μελετητές».