• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε. (ΦΟΔΣΑ ΧΙΟΥ)' | 8 Δεκεμβρίου 2014, 11:26

    Το άρθρο 17 έρχεται αντιμέτωπο με την ανεξαρτησία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της νησιωτικότητας. Τα νησιά του Βορειανατολικού Αιγαίου, εμφανίζουν γεωγραφικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά που τα κάνουν μοναδικά και τα διαφοροποιούν από την ηπειρωτική Ελλάδα. Κρίνουμε απαραίτητη την ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, τόσο σε πόρους, όσο και σε αρμοδιότητες. Επιπρόσθετα θα πρέπει επιτέλους να δοθεί η δυνατότητα στους φορείς διαχείρισης να προχωρούν σε προσλήψεις μόνιμου, ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού. Η Περιφέρεια πρέπει να έχει τον καθοριστικό ρόλο για τον σχεδιασμό των στερεών αποβλήτων άλλα η διαχείριση θα πρέπει να παραμείνει τοπικά, κυρίως όσον αφόρα στους νησιωτικούς δήμους. Οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων όπως στην περίπτωση της Χίου, θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα της διαχείρισης την ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης. Αυτό θα μας δώσει την δυνατότητα, να διαχειριστούμε ορθότερα τα στερεά απόβλητα και την διάθεση αυτών. Δεν υπάρχει άλλη Ευρωπαϊκή χώρα όπου το Υπουργείο επιβάλλει την άποψή του για τη διαχείριση των απορριμμάτων μιας Περιφέρειας. Σε αυτό το σημείο να προσθέσουμε μια επιμέρους ιδιαιτερότητα που έχει η Χίος σε ότι αφορά την μείωση απορριμμάτων λόγω κρίσης. Οι μελέτες για την διαχείριση απορριμμάτων και τα ΧΥΤΑ, έχουν πάρει ως δείγμα, ένα σταθερό πληθυσμό της περιοχής και έχουν χρονική διάρκεια τα 20 χρόνια για να φτάσουν τον κορεσμό. Στη Χίο έχει αρχίσει ήδη να φαίνεται μια σταθερά ανοδική πορεία στον Τουρισμό, κυρίως από την έλευση των Τούρκων τα τελευταία χρόνια, και υπάρχουν προβλέψεις για ακόμα πιο ανοδική πορεία, αξιοποιώντας καινούργια μοντέλα εναλλακτικού τουρισμού . Αυτό από μόνο του θα αυξήσει την παραγωγή απορριμμάτων. Η νησιωτικότητα της Χίου, δημιουργεί απαγορευτικά κόστη στην μεταφορά απορριμμάτων προς άλλες περιοχές. Αρά θα πρέπει στα επόμενα 2-3 χρόνια να δώσουμε λύσεις σε αυτό το πολύπλοκο πρόβλημα. Και αυτό η λύση μπορεί να δοθεί μόνο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.