• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Σίμογλου' | 20 Μαρτίου 2015, 19:09

    Στο άρθρο 4, σημ. 4, η φράση "Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αυξημένες ποσότητες αζωτούχων λιπασμάτων «για σιγουριά»" νομίζω είναι αδόκιμη. Επανεμφανίζεται και στο άρθρο 7, σημ. 4. Προτείνω να τροποποιηθεί ως : "Να αποφεύγεται η χορήγηση αζωτούχων λιπασμάτων σε υπέρβαση των αναγκαίων ποσοτήτων για την καλλιέργεια". Άρθρο 4, παρ. 5, να αντικατασταθεί η λέξη "βλαστητική" από την λέξη "βλαστική". Επανεμφανίζεται και στο σημ. 9 του ιδίου άρθρου, καθώς και στο σημ. 12 του άρθρου 7.