• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Σίμογλου' | 20 Μαρτίου 2015, 20:56

    Στο άρθρο 8, σημείο 3-δ-vi, αναφέρεται σε βαθειά άροση ή χρήση υπεδαφοκαλλιεργητή "κατόπιν χορήγησης ειδικής άδειας από την αρμόδια υπηρεσία". Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι ισχύει αυτό, διότι από όσο γνωρίζω δεν προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου είδους άδεια από καμία υπηρεσία.