• Σχόλιο του χρήστη 'Ναπολέων Πιάκης' | 27 Μαρτίου 2015, 15:42

    Θα πρέπει να καθοριστούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και ο τρόπος με το οποίο θα επιβλέπουν την τήρηση των προωθούμενων ορθών γεωργικών πρακτικών. Θα πρέπει να δοθούν επίσης σαφή κίνητρα για την εφαρμογή τους και αντικίνητρα για τη μη εφαρμογή τους. Θα πρέπει επίσης να ξεκαθαριστεί τι επιτρέπεται και τι όχι ώστε να περάσουμε από το “οφείλουν” και το “θα πρέπει” στο “υποχρεούνται” και στο “πρέπει”. Θα πρέπει επίσης να καθοριστούν οι κρατικές, ενδεχομένως και ιδιωτικές δομές, που θα βοηθούν τους ενδιαφερόμενους με την παροχή δεδομένων και συμβουλών, να εφαρμόσουν στην πράξη τις προβλέψεις του συγκεκριμένου κώδικα. Ναπολέων Πιάκης, Βιολόγος MSc Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας