• Σχόλιο του χρήστη 'Χρυσοβαλάντης Χατζηγεωργίου' | 1 Απριλίου 2015, 08:00

    Στο άρθρο 3 θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να ληφθεί υπόψη και το γεγονός αν στο χωράφι έχει προστεθεί ζεόλιθος, σε πόσα χρόνια και τι ποσότητα. Η βελτίωση με την προσθήκη ζεόλιθου διαρκεί 13 χρόνια τουλάχιστον.