• Σχόλιο του χρήστη 'Συμεών Μαρνασίδης Γεωπόνος ΔΑΟΚ ΠΕΛΛΑΣ' | 6 Απριλίου 2015, 11:29

    Στο άρθρο 4 αναφέρεται: «Οι παραγωγοί απαγορεύεται να εφαρμόζουν αζωτούχα λιπάσματα: α. Σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων από όχθες επιφανειακών νερών (ποταμών, λιμνών, αποστραγγιστικών τάφρων) σε περίπτωση επίπεδης έκτασης και σε απόσταση τουλάχιστον 6 μέτρων για παρόχθιους αγρούς με κλίση άνω του 8%.» Παρατήρηση: Πιστεύω ότι οι αποστάσεις αυτές είναι πολύ μικρές για τους παρακάτω λόγους: 1. Σε πολλές περιπτώσεις, απαγορεύεται από άλλες διατάξεις η καλλιέργεια τόσο κοντά στην όχθη ή στην κοίτη. 2. Οι μεγάλης διάρκειας και ύψους βροχοπτώσεις προκαλούν ισχυρή έκπλυση του αζώτου στα επιφανειακά ύδατα, πριν αυτό προλάβει να προσληφθεί από τα φυτά, προκαλώντας ευτροφισμό. 3. Το έδαφος λίγα μέτρα πριν την όχθη ή την κοίτη είναι συνήθως αμμώδες με μικρή ικανότητα συγκράτησης θρεπτικών στοιχείων. 4. Πολλές φορές το άζωτο χορηγείται υπό την μορφή λιπασμάτων που περιέχουν και φώσφορο (πχ 20-10-0) με αποτέλεσμα, να είναι ακόμα μεγαλύτερος ο κίνδυνος ευτροφισμού. 5. Κατά την εφαρμογή των λιπασμάτων θα υπάρξουν λόγω κακών πρακτικών εφαρμογής ποσότητες που θα καταλήξουν απ’ ευθείας στα ποτάμια και στις λίμνες με όλες τις δυσάρεστες συνέπειες.