• Σχόλιο του χρήστη 'Λεβογιάννης Μιχαήλ' | 8 Απριλίου 2015, 21:48

    Για την Νότια Ελλάδα, και ιδίως σε νησιά, πολλές φορές ο Νοέμβριος εχει ελάχιστες βροχοπτώσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιου είδους ελευθερία εφαρμογής αζωτούχων λιπασμάτων( ή και υγρών αποβλήτων) εφόσον φυσικά οι αναμενόμενες τοπικές καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν