• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Γεωπόνος ΔΑΟΚ Θεσσαλονίκης' | 8 Απριλίου 2015, 23:20

    Αναφορικά με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τον τρόπο (μέθοδο) με τον οποίο θα ελέγχεται η τήρηση των ορθών γεωργικών πρακτικών, κατά την ταπεινή μου άποψη δεν αρκεί ο διοικητικός έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης, διότι αφορά στην εξέταση της τήρησης των κανονιστικών απαιτήσεων που οφείλουν να τηρούν οι δικαιούχοι αγρότες με σκοπό την καταβολή ή μη της ενίσχυσης (οικονομική πτυχή του θέματος). Για την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος της αζωτούχας ρύπανσης (περιβαλλοντική πτυχή) χρειάζεται παρακολούθηση της συγκέντρωσης των νιτρικών ιόντων καθώς και του ολικού αζώτου στα καλλιεργούμενα εδάφη δύο φορές τον χρόνο (Φθινόπωρο και Άνοιξη) έτσι ώστε να μπορεί να αποτιμάται η μετασχηματική διαδικασία των μορφών αζώτου σε συνάρτηση με την χορηγηθείσα ποσότητα λιπάσματος. Θεωρητικά, η χορήγηση αζωτούχων λιπασμάτων σε υπέρβαση των αναγκαίων ποσοτήτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιβάρυνση των υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) ακόμη και αν λαμβάνονταν υπόψη τα πιο ενθαρρυντικά σενάρια για το τρίπτυχο: τύπος εδάφους (μέσης σύστασης με ικανοποιητικά επίπεδα Οργανικής ύλης) - ύψος βροχοπτώσεων (<400mm/έτος) - εκπλυσιμότητα (συντελεστής ενεργούς κατείσδυσης 10-25%)