• Σχόλιο του χρήστη 'NUR-MOH Ηλιοθερμική' | 27 Ιουνίου 2016, 09:10

    Άρθρο 4, Παρ 1. Γίνεται αναφορά στην Ε.Τ.Α και τον τρόπο υπολογισμού της και συγκεκριμένα ως προς το ωριαίο Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Συμβατικών Σταθμών. Για τις Μονάδες ΑΠΕ (ελεγχόμενες και μη) σε ΜΔΝ, η Ε.Τ.Α. καθορίζεται από το Κόστος των Θερμικών Σταθμών του συγκεκριμένου ΜΔΝ;