• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ' | 27 Ιουνίου 2016, 12:15

    ΑΡΘΡΟ 4: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Υπολογισμού Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 1. Δεν υπάρχει τύπος υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς στη βάση της οποίας υπολογίζεται και η Διαφορική Προσαύξηση. 2. Δεν αποσαφηνίζεται η βάση στην οποία θα υπολογίζεται η Διαφορική Προσαύξηση. 3. Είναι κρίσιμο να προηγηθεί διαβούλευση για τον τρόπο υπολογισμού.