• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΛΑΣΙΩΤΗΣ' | 27 Ιουλίου 2016, 11:49

    Αυτή η κατηγοριοποίηση είναι τεχνητή. Οι πεζοπόροι χαρακτηρίζουν έτσι τα μονοπάτια ανάλογα με την χρήση τους. Με αναλογο τρόπο απεικονίζονται και σε χάρτες. Το μήκος και η γραμμικότητα δεν έχουν καμία σχέση. Συνήθως μονοπάτια με συχνή χρήση τείνουν να είναι φαρδύτερα και καλύτερα συντηρημένα από δευτερεύοντα. Σε πολλές περιπτώσεις τα δευτερεύοντα είναι απαραίτητα για πραγματοποίηση κυκλικών διαδρομών δηλαδή επιστροφή στο σημείο εκκίνησης από διαφορετικό μονοπάτι.