• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ' | 27 Ιουλίου 2016, 11:53

    Στην παράγραφο 5 πρέπει να προστεθεί ότι "5. Για την κατασκευή των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Εξαίρεση αποτελούν τα ορειβατικά - πεζοπορικά μονοπάτια που διέρχονται απο προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA . Για τα ανωτέρω υποβάλλεται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας σύμφωνα με τις προδιαγραφές Ε.Ο.Α. ΦΕΚ Β/2436/27-09-2013 .