• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ' | 2 Αυγούστου 2016, 10:08

    Θα πρέπει να σημειωθεί να μην γίνεται πλεονασμός στην σήμανση των μονοπατιών και κάθε φορά να τοποθετούνται μόνο οι απαραίτητες έτσι ώστε να μη θίγεται το φυσικό περιβάλλον. Επίσης η σήμανση για τα δέντρα θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπολογίζεται και η αύξηση της περιμέτρου του κορμού. Θα πρέπει δηλαδή να στερεώνονται με τέτοιο τρόπο συνυπολογίζοντας την ανάπτυξη του δέντρου στο οποίο τοποθετούνται, γιατί έχει παρατηρηθεί και το φαινόμενο μετά από μερικά χρόνια το δέντρο μεγαλώνοντας να «απαλλάσσεται» της σήμανσης που έχει τοποθετεί «σφιχτά». Επίσης σημαντικό είναι να αναφερθεί η τακτική συντήρηση όλων γενικά των σημάνσεων των μονοπατιών και να ληφθούν και εδώ υπόψη η εμπειρία και οι προδιαγραφές της Ε.Ο.Ο.Α.