• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας' | 22 Αυγούστου 2016, 03:23

    9) Η σήμανση δευτερευόντων μονοπατιών (κλάδων μονοπατιών) απαιτεί και αυτή να είναι ευδιάκριτη και απλοποιημένη: - Προτείνουμε η σήμανση να γίνεται με αυτοκόλλητο μπλε χρώματος εντός του κίτρινου τετράγωνου αλουμινίου όπου μπορεί να αναγράφεται ο αριθμός του κλάδου (Πχ KR217-Α), αν για λόγους απλοποίησης αλλά και επειδή αυτοί οι προορισμοί είναι κοντινοί δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Στην αρχή του μπορεί να αναφέρεται ο κοντινός προορισμός: μια πηγή, ένα σημείο θέας κλπ.. Η κωδικοποίηση όμως χρειάζεται και μπορεί να διατηρείται για χρήση αρχείου. Μπορεί επίσης να επικολλάται χαρακτηριστικό σχήμα- σύμβολο, αντίστοιχο του προορισμού, παράδειγμα οι εικόνες 2,3 και 4 αν πρόκειται για δευτερεύον μονοπάτι που οδηγεί σε πηγή, σημείο θέας, κλπ. παράρτημα ΙΙ εικ. 27 11) Ένα μονοπάτι μπορεί να έχει παρακλάδια όπου με δυσκολία μπορεί κάποιος να κρίνει ότι κάποια είναι δευτερεύοντα. Παράδειγμα η περίπτωση της διαδρομής προς το ορειβατικό καταφύγιο Καραμανώλη που είναι προσβάσιμο από τρείς μεριές, Μπελοκομίτης, Νεοχώρι, Καλύβια Πεζούλας: - Προτείνουμε να υπάρχει μια ελαστικότητα στον καθορισμό των πρωτευόντων μονοπατιών ώστε να καλύπτει ιδιάζουσες περιπτώσεις. Έχοντας ο επισκέπτης την συνολική εικόνα μπορεί να χαράσσει την επιθυμητή διαδρομή χρησιμοποιώντας όποια τμήματα εξυπηρετούν τις ανάγκες του.