• Σχόλιο του χρήστη 'Ηλίας Τζηρίτης' | 22 Αυγούστου 2016, 08:59

    Απαιτείται μεγάλη προσοχή να μην γίνεται άσκοπη πυκνή σήμανση. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα μονοπατιών που είναι υπερβολικά "φορτωμένα". Επίσης να απαγορεύεται η σήμανση με κορδέλες, σπρέυ και γενικά οι προσωρινές σημάνσεις, φαινόμενο που παρατηρούμε σε αγώνες τρεξίματος ή ποδηλατικούς αγώνες. Χωρίς μάλιστα σεβασμό της υπάρχουσας σήμανσης ή των συμβόλων/χρωμάτων που την χαρακτηρίζει.