• Σχόλιο του χρήστη 'Άγγελος Κουλούρης' | 2 Σεπτεμβρίου 2016, 12:53

    στ) Ανάρτηση και ενημέρωση σε ετήσια βάση στο διαδίκτυο χάρτη καταγραφής αυθαιρέτων, Θα πρέπει να γίνεται σε πραγματικό χρόνο εφόσον η δήλωση αυθαιρέτου πρέπει να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.