• Σχόλιο του χρήστη 'Νικος Μ.' | 6 Σεπτεμβρίου 2016, 08:55

    Στο άρθρο 20 παρ. 3 του νόμου 4378/2013 αναγράφεται «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται συμψηφισμός των ποσών που καταβάλλονται από την έναρξη εφαρμογής του παρό− ντος για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, καθώς και για την στατική επάρκεια αυτών, επί κατασκευών προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπο− νται στον παρόντα νόμο και έως το ποσοστό 50% του προβλεπόμενου του ειδικού προστίμου» , ΚΥΑ η οποία εκδόθηκε τον 09/2014 στο αντίστοιχο ΦΕΚ. Στο αντίστοιχο άρθρο του νέου νόμου (άρθρο 88) η παρούσα πρόβλεψη δεν υπάρχει. Σαφώς και πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για συμψηφισμο του 50% του προστίμου με ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Επίσης κάποιος που εχει επιλκέξει να κάνει ενεργεική αναβάθμιση στα πλαίσα του ν. 4178 κια δεν εχει ολοκληρώσει την διαδικασία αναβάθμισης και τα σχεδια του ν.4178 πως θα κάνει μετάβαση στον νέο νόμο ωστε να συμψηφιστούν τα πρόστιμα; Είναι λογικό ο νέος νόμος να τον πετά εξω;