• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΥΤΥΧΙΑ' | 7 Σεπτεμβρίου 2016, 10:44

    Νομίζω ότι το αρθ.88 παρ. 1η έρχεται σε αντίθεση με το αρθ.110, παρ. 2 παρ. 3. Η παρ.2 του αρθ.110 αναφέρει ότι θα συμψηφιστούν όσοι υπαχθήκαν στον Ν.4178/13, ενώ, βάσει της παρ.3, όσοι είναι με παλαιότερους Νόμους θα διορθωθούν ή επιστραφούν. από την άλλη το αρθ.88 παρ. 1 λέει ΓΕΝΙΚΩΣ ότι ότι έχει καταβληθεί συμψηφίζεται, που είναι και το ορθό. Υπάρχουν περιπτώσεις που είχαν δηλώσεις του Ν.3843/10 και υποβάλλαν νέες αιτήσεις με τον Ν.4178/13 συμψηφίζοντας τα ποσά που είχαν πληρώσει με τον Ν.3843/10. Αν η δήλωσή τους βρίσκεται σε εκκρεμότητα (δόσεις ή δικαιολογητικά να ανέβουν στο σύστημα) και μπουν στο νέο Νόμο ουσιαστικά στερούνται την ΑΜΕΣΗ ελάφρυνση από τα ποσά που είχαν πληρώσει στον Ν.3843/10 ή τον Ν.4014/11. Ναι μεν κάποια στιγμή θα τους επιστραφούν (αρθ.110, παρ.3) όμως πότε και μέχρι τότε θα έχουν επιβαρυνθεί με την αποπληρωμή όλων των προστίμων. Τέλος αν δεν έχουν περαιώσει την διαδικασία με τον Ν.4178/13 η υπαγωγή στο νέο Νόμο θα είναι υποχρεωτική?