• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχάλης Αναστασιάδης' | 8 Σεπτεμβρίου 2016, 07:53

    Παρ.1: το "...(μεμονωμένες) υδρογεωτρήσεις" πρέπει να αλλάξει σε "(μεμονωμένες) υδροληψίες" γιατί οι υδροληψίες ιδιωτών δεν είναι μόνο γεωτρήσεις αλλά είναι και απολήψεις από πηγές, υδατορέματα, κ.ά. Παρ. 2: - Μήπως χρειάζεται να προστεθεί ότι η απόφαση δεν θα εφαρμόζεται για απολήψεις ύδατος για πυρόσβεση; - Κατά τη γνώμη μου πολύ κακώς εξαιρούνται της απόφασης οι υδροληψίες από πηγάδια / φρέατα. Η παραπομπή σε μελλοντικές αποφάσεις περιοριστικών μέτρων, πέραν του ότι παραπέμπει κάπου βαθιά στο μέλλον, δείχνει ότι ίσως είναι πρόθεση να εξαιρεθούν τα "αβαθή φρέατα" και να ενταχθούν τα πιο βαθιά που άλλοι λένε "μικρές γεωτρήσεις" (βλέπε παλιά κανονιστική Ν. Ηλίας) - υπάρχει ούτως ή άλλως ένα πρόβλημα καθολικού ορισμού τι είναι φρέαρ και τι όχι... ΌΜΩΣ η πραγματικότητα είναι ότι στη χώρα υπάρχουν πολλά πηγάδια, τα οποία επηρεάζουν πολύ σημαντικά τη στάθμη των ποταμών επειδή αντλούν από το φρεάτιο ορίζοντα. Άρα αν μη τι άλλο η χρήση τους έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έτσι όπως είναι γραμμένη η απόφαση, η υδροληψία από ποτάμι θα τιμολογείται, ενώ υδροληψία ίδιων ποσοτήτων από πηγάδι δίπλα στο ποτάμι θα εξαιρείται, κάτι που είναι παράλογο!