• Σχόλιο του χρήστη 'Ε.Δ.Ε.Υ.Α.' | 8 Σεπτεμβρίου 2016, 17:41

    Ο όρος “ύδατος (διυλισμένου ή αδιύλιστου)” πρέπει να αλλάξει στο όρο ευρύτερου σκοπού “ύδατος (επεξεργασμένου ή ανεπεξέργαστου)”. Η διύλιση” είναι ένα πιθανό μέρος της επεξεργασίας του νερού. Το νερό που έχει υποστεί απολύμανση και δίνεται για ύδρευση μπορεί να μην είναι διυλισμένο αλλά είναι επεξεργασμένο. Το νερό που υφίσταται αερισμό πιθανόν για οξείδωση σιδήρου ή απομάκρυνση πτητικών ενώσεων δεν είναι διυλισμένο αλλά είναι επεξεργασμένο. Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ότι το νερό που δίνεται στον καταναλωτή είναι ένα προϊόν και είναι διαφορετικό από το νερό που λαμβάνεται από ένα ποτάμι ή μια γεώτρηση.