• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS' | 11 Σεπτεμβρίου 2016, 19:29

    Με το παρόν άρθρο εξαιρούνται οι «υπηρεσίες ύδατος για ενεργειακή χρήση» από την εφαρμογή της απόφασης, αλλά και οι απολήψεις ύδατος από πηγάδια/ φρέατα, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει καμία επί της ουσίας αναφορά μέσα στην ΚΥΑ για χρήσεις αναψυχής και βιομηχανική χρήση. Η εξαίρεση αυτή είναι σαφές ότι αποτελεί μία προσπάθεια έμμεσης επιδότησης και κίνητρο για τη συνέχεια της εξόρυξης λιγνίτη και τη λειτουργία παλαιών και νέων λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, παραβλέποντας πως εξαφανίζονται ολόκληροι υδροφορείς από αυτή τη δραστηριότητα και δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι τα έργα αυτά δεν δημιουργούν προβλήματα και κατ’ επέκταση περιβαλλοντικό κόστος. Επιπλέον, η εξαίρεση αυτή πριμοδοτεί τα παλαιά και καινούρια υδροηλεκτρικά φράγματα, μέσω της αποφυγής ανάκτησης του χρηματοοικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους.