• Σχόλιο του χρήστη 'Ντόντος Παναγιώτης' | 11 Σεπτεμβρίου 2016, 21:54

    Είναι απορίας άξιο ο λόγος για τον οποίο εξαιρούνται τα πηγάδια/φρέατα από την κοστολόγηση υπηρεσιών ύδατος. Αυτός ο διαχωρισμός προκαλεί προβλήματα ίσης μεταχείρισης των πολιτών καθώς το περιβαλλοντικό κόστος δεν προκαλείται από το είδος της υδροληψίας αλλά από την ποσότητα που αντλείται.