• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ' | 14 Σεπτεμβρίου 2016, 09:36

    Αν υπάρχει κράτος δικαίου με υπευθυνότητα και σοβαρότητα που υπηρετεί τις αρχές της ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ και ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ επιβάλλεται η επιστροφή του υπερβάλοντος προστίμου στους πολίτες που ΕΓΚΑΙΡΑ ενέταξαν τα αυθαίρετά τους βάσει τωνΝ.4178/13..Ν.4014/11 κ.λ.π. Σε αντίθετη περίπτωση [μη επιστροφής του υπερβάλοντος προστίμου]αβίαστα τεκμαίρεται οτι η πολιτεία τους πολίτες αυτούς τους θεωρεί <>.Ή μήπως πονερά σκεπτόμενη καλεί και πάλι τους πολίτες να υπαγάγουν[δυνητικά] τα ήδη υπαχθέντα αυθαίρετά τους στο άρθρο 110 παρ.2 του νομοσχεδίου.