• Σχόλιο του χρήστη 'dg' | 18 Σεπτεμβρίου 2016, 22:28

    Ο χρόνος περιοδικού επανελέγχου είναι πολύ μικρός σε σχέση με τη διάρκεια ζωής ενός κτηρίου. Με τα προτεινόμενα χρονικά διαστήματα υπάρχει σημαντική επιβάρυνση και των ιδιοκτητών ακινήτων αλλά και της δημόσιας διοίκησης, χωρίς να υπάρχει κάποιο ουσιαστικό όφελος ούτε για τους ιδιοκτήτες ούτε για τη δημόσια διοίκηση. Ο περιοδικός επανέλεγχος είναι περιττός αν με κάθε μεταβολή στο κτήριο ενημερώνονται τα στοιχεία της ταυτότητας, κάτι το οποίο *πρέπει* να συμβαίνει ώστε η ταυτότητα του κτηρίου να ανταποκρίνεται ανά πάσα στιγμή στην πραγματικότητα.