• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ ΛΕΜΠΕΣΗ' | 23 Σεπτεμβρίου 2016, 16:43

    Άρθρο 36 παρ.α: "Οι προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών για τον καθορισμό Ζ.Υ.Σ. που προβλέπονται στην από 28-7-2016 Απόφαση Υπ. Π.Ε.Ν. (Φ.Ε.Κ. 2435Β’)" Η φράση δεν καταλήγει σε νόημα, τι εννοείτε εδώ? Ότι η Απόφαση αυτή(*)εφαρμόζεται ή ισχύει???. (*) Σημειωτέον ότι η Απόφαση αυτή εκδόθηκε ΠΡΟΣΦΑΤΑ με βάση το άρθρο 6 του Ν.3044/02, του οποίου οι ρυθμίσεις επαναδιατυπώνονται με το παρόν σχέδιο νόμου. Ακατανόητη αυτή η νεόκοπη "μόδα" να βγαίνει πρώτα η Απόφαση για τις προδιαγραφές και μετά να αλλάζει ο νόμος