• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ' | 5 Οκτωβρίου 2016, 22:28

    Συμψηφισμός των ασφαλιστικών εισφορων του Ι.Κ.Α. Συμψηφισμός των αποδεδειγμένα πληρωμένων δαπανών για την κατασκευή δικτύων ύδρευσης/ αποχέτευσης/ομβρίων που καταβλήθηκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση (ΔΕΥΑΗ Ηρακλείου) από πολίτες με αυθαίρετες κατασκευές εκτός σχεδίου πόλης (σε περιοχές που καθυστερούσαν οι εγκεκριμένες μελέτες).