• Σχόλιο του χρήστη 'em kr' | 7 Οκτωβρίου 2016, 16:29

    Άρθρα 33, 34, 35, 36 . ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ Θέλουμε να πιστεύομε ότι η πρόθεση του προς ψήφιση νόμου είναι η προστασία του Ελληνικού περιβάλλοντος. Θεωρούμε ότι έτσι το Ελληνικό περιβάλλον θα ωφεληθεί άμεσα, με απλούς , θεμιτούς και οικονομικούς τρόπους, άμεσα ανταποδοτικούς και πραγματοποιήσιμους στην δυστυχώς υπάρχουσα Ελληνική πραγματικότητα της φτώχειας, και ότι κάθε αδόμητο οικόπεδο, ιδιωτικό η δημόσιο, οπουδήποτε και αν βρίσκεται , προσφέρει τα μέγιστα στο γειτονικό περιβάλλον, ειδικά αν δενδροφυτευθεί. Γι αυτό ,προτείνουμε ο κάθε ιδιοκτήτης οικοπέδου με δικαίωμα δόμησης , να έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει τον συντελεστή δόμησης του αδόμητου οικοπέδου του το οποίο θα δεσμεύει για να μην δομηθεί ποτέ, προκείμενου να μεταφερθει η δομηση του για να καλύψει πραγματοποιημένες υπερβάσεις δόμησης σε ακίνητο του ίδιου η άλλου ιδιοκτήτη(με πώληση ), που βρίσκεται στον ίδιο νομό το δεσμευομένου ακίνητου. Διαφορετικά, η Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης κινδυνεύει να είναι και πάλι ένα εργαλείο οικονομικής αφαίμαξης των πολιτών στα χέρια των ολίγων, που θα επιβαρύνει σημαντικά το ακίνητο που αγοράζει σδ., θα ωφελεί ελάχιστα οικονομικά το ακίνητο που προσφέρει τον σ.δ, ενώ η πραγματική άξια του χρήματος θα χάνεται σε γραφειοκρατικούς μηχανισμούς υπηρεσιών, ελέγχων και διεκπεραιώσεων, με κίνδυνο εν τέλει να μην εφαρμοσθεί ποτέ στην πράξη, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα παρ όλα τα φόβητρα των προς ψήφιση νόμων.