• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ' | 9 Οκτωβρίου 2016, 22:19

    Άρθρο 25 παρ. 3: Για κάθε κατάρτιση δημοσίας σύμβασης έργων, μελετών και υπηρεσιών των ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών,...που έχει ως αντικείμενο ακίνητο με κτίσματα, απαιτείται προηγουμένως και η συμπλήρωση της ταυτότητας κτιρίου, κατά τις διατάξεις του παρόντος. [Δηλαδή, για να τη συντήρηση ανελκυστήρων, για τον καθαρισμό κτιρίων κλπ. αν δεν έχω ταυτότητα κτιρίου δεν μπορώ να συνάψω σύμβαση. Μήπως να δοθεί ένα διάστημα προσαρμογής];