• Σχόλιο του χρήστη 'Πολίτης Ι.' | 9 Οκτωβρίου 2016, 23:22

    Πρέπει να ληφθεί πρόνοια για κτίρια που έχουν δηλωθεί στον ν.4178/2013 και είναι στην διαδικασία ενεργειακής αναβάθμισης, επειδή αυτή δεν προβλέπεται στο παρόν Σ.Ν.