• Σχόλιο του χρήστη 'Δήμος Σουφλίου' | 27 Οκτωβρίου 2016, 14:08

    B1: Επιβάλλεται να προσδιοριστεί τι συμβαίνει με τις δασώσεις, ποιες υφιστάμενες και ποιες νέες επιτρέπονται (πυκνότητες, σύσταση κ.λπ.) - Β15 (σελ.5): Εργαστήρια-επιχειρήσεις τα οποία δεν αφορούν αυστηρά στη μεταποίηση αγροτικών και τοπικών προϊόντων, αλλά σε καινοτόμα ή πάσης φύσεως διαφορετικού είδους προϊόντα που δεν μπορούν να ενταχθούν στα αγροτικά και τοπικά προϊόντα (π.χ. επιχείρηση ΝΕΑ ΕΛΒΙΣ) δεν θα έχουν πλέον το δικαίωμα εγκατάστασης? - - Επιπλέον, τί θα συμβεί με τις επιχειρήσεις μέσης όχλησης οι οποίες , π.χ. λόγω κατανάλωσης ρεύματος ανήκουν στην κατηγορία αυτή αλλά δεν βλάπτουν το περιβάλλον? - Ως παρατήρηση: δεν υφίσταται πλέον Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), αλλά Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. - - Β20 21 (σελ.6 άνω) Σε ό,τι αφορά την κατοικία ο ορισμός του κατώτατου ορίου κατάτμησης και αρτιότητας στα 10 στρέμματα είναι εξοντωτικός και αποκλείει τη μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής που έχουν αγροικίες και επιχειρήσεις εκτός σχεδίου πόλεως. Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί από παλαιών χρόνων ένα μοναδικό αγροτικό τοπίο στο οποίο οι υφιστάμενες μικρές αγροικίες, είναι ενταγμένες αρμονικά στα αγροκτήματα των αμπελώνων και λοιπών αγροτικών χρήσεων και το συνολικό αγροτικό τοπίο, ως ιδιοκτησίες μικροϊδιοκτητών. - Έτσι, προτείνεται τα όρια αρτιότητας να μένουν ως έχουν για τις υφιστάμενες χρήσεις, για δε τις νέες να ισχύει το αυτό με την γενικά εφαρμοζόμενη νομοθεσία για τα εκτός δόμησης κτίρια, δηλαδή τα 4 στρέμματα. - Σε διαφορετική περίπτωση οι μόνοι που επωφελούνται είναι οι μεγαλοϊδιοκτήτες, σε βάρος των μικροϊδιοκτητών και μικρομεσαίων επιχειρηματιών, κατοίκων του Σουφλίου και των λοιπών οικισμών. - - Β 22 (σελ.6). Ζητούμε να επιτρέπεται η ανέγερση αγροτουριστικών καταλυμάτων άνω των 3 κλειδιών, αφενός διότι προϋπόθεση για την ένταξή τους σε προγράμματα είναι οι υψηλές προδιαγραφές που αυτά προσφέρουν (π.χ. στο προηγούμενο LEADER έπρεπε, για να ενταχθούν, να έχουν 4 κλειδιά), κάτι το οποίο αποτελεί ήδη από ικανού χρόνου πρακτική στις όμορες χώρες και αφετέρου γιατί η εφαρμογή αυτών των προδιαγραφών όχι μόνο δεν βλάπτει το φυσικό περιβάλλον, αλλά, αντιθέτως, εξασφαλίζει ευνοϊκότερους όρους τήρησης των περιβαλλοντικών και οικολογικών προϋποθέσεων. - Β22 (σελ.6)/ συνέχεια: Παρακαλούμε όπως διασαφηνισθεί το «Επιτρέπεται η ανέγερση επιπλωμένων επαύλεων ή κατοικιών σε μονάδες οικίσκων μέχρι 4 δωματίων». Η συγκεκριμένη διατύπωση θεωρούμε ότι εννοεί ότι ο κάθε οικίσκος μπορεί να περιλαμβάνει έως 4 δωμάτια και όχι συνολικά η εγκατάσταση, κάτι που θα καθιστούσε την επιχείρηση μη βιώσιμη.