• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΕΒΕ ΣΟΥΦΛΙΟΥ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ' | 27 Οκτωβρίου 2016, 23:00

    Η Ενωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Σουφλιου & περιφέρειας έπειτα απο την την πρόσκληση για διαβούλευση επί του νέου σχεδλιου ΠΔ επισημαίνει τα παρακάτω : Αρθρο 3 - Β15 .Να επιτρέπεται κάθε είδους επαγγελματική δραστηριότητα μεσαίας όχλησης ( προσοχή όχι χαμηλής όχλησης μιας και υπάρχουν επαγγέλματα που χαρακτηρίζονται ώς μεσαίας όχλησης - πχ Ξυλουργεία, Φανοποιϊα κτλπ τα οποία σε άλλη περίπτωση κινδυνευουν με αποκλεισμό ,αφανισμό απο την περιοχή μας) με σκοπό την διατήρηση αφενός τών επιχειρήσεων που ήδη υπάρχουν αλλά και την διασφάλιση της εξέλιξης τους . Κατα τα άλλα συμφωνούμε να ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης της κείμενης νομοθεσίας για τις εκτός σχεδίου περιοχές. Άρθρο 3 - Β 22 .θεωρούμε απαραίτητη την προϋπόθεση να επιτρέπεται η ανέγερση και η λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων χωρίς περιορισμό ώς προς τα κλειδιά που πρέπει να έχουν διότι στις όμορες χώρες που περικλείουν την περιοχή μας υπάρχουν αντίστοιχα καταλύματα που λειτουργούν ανταγωνιστικά και ανήκουν στις πιό υψηλές κατηγορίες.