• Σχόλιο του χρήστη 'Στυλιανός Σούλιος' | 28 Φεβρουαρίου 2017, 22:44

    Οι εν λόγω περιοχές έχουν υπαχθεί στην προστασία τού άρθρου 24 του Συντάγματος και υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Πρόσφατα έχει εκδοθεί ΥΑ προδιαγραφών σύνταξης μελετών για τους εν λόγω χώρους όπου προβλέπονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις.