• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΝΑΡΗΣ' | 2 Μαρτίου 2017, 15:04

    Πιστεύω ότι στις περιοχές με αποκλειστική χρήση την κατοικία (όπως και στις περιοχές του άρθρου 3) πρέπει να επιτρέπονται τα ''ΓΡΑΦΕΙΑ'' προκειμένου για την άσκηση επαγγέλματος μηχανικού, δικηγόρου, λογιστή, ιατρού κ.λ.π.