• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Μποτίνης' | 4 Μαρτίου 2017, 23:30

    ΑΜΕΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ – ΝΟΜΟΥ ΒΟΡΙΔΗ. Επανασχεδιασμός και πλήρης επανελέγχος των φακέλων όλων των υφιστάμενων κεραιών. Σας προτρέπω στον επανασχεδιασμό της διαδικασίας αδειοδότησης που θα εμπλέκει : - την συμμετοχή φορέα υγείας, λόγω επιπτώσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην υγεία και την οικονομική αιμορραγία από τις καρκινογενέσεις, - την συμμετοχή της δημοτικής αρχής στην χωροθέτηση τους. Απομάκρυνση και απαγόρευση της αδειοδότησης, τοποθέτησης και λειτουργίας κεραιών σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από σχολεία, παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, νοσοκομεία, σχολεία και ιδρύματα παιδιών με ειδικές ανάγκες κλπ. Ταυτόχρονα να απαγορευθεί και να ελέγχεται με σχολαστικότητα η λειτουργία Wi-Fi επομπών (routers – switches – repeaters) εντός των εν λόγω χώρων διαβίωσης / συνύπαρξης ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού. Επανακαθορισμός και μείωση των ισχυόντων εθνικών ορίων και θέσπιση ενός ενιαίου, για κάθε πληθυσμιακή ομάδα και για οποιοδήποτε χώρο, ορίου προσαρμοσμένου σε τιμές/όρια, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα [Βλ. Bioinitiative Report 2012, πρόταση του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου (STOA), Seletun Consensus κλπ] με γνώμονα πάντα την προστασία της υγείας των πολιτών. Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού.