• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΠΕΖΑΝΤΕ Χριστίνα' | 5 Μαρτίου 2017, 00:18

    Σε συνέχεια της προτεινόμενης εισαγωγής Ειδικής Κατηγορίας Χρήσης Κτιρίων 9.2 “Επαγγελματικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ή εμπορίας αγαθών ασκούμενες αποκλειστικά μέσω διαδικτύου” (βλ.σχόλιο επί του αρθ.1), είναι αναγκαία νομίζω η ακόλουθη προσθήκη στα επιτρεπόμενα μέσα στις περιοχές αποκλειστικής (και αμιγούς) κατοικίας: 9.2 Επαγγελματικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ή εμπορίας αγαθών ασκούμενες αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, μέχρι 200 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης, δίχως αποθήκευση εμπορεύσιμων αγαθών, έστω και προσωρινή.