• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΠΕΖΑΝΤΕ Χριστίνα' | 5 Μαρτίου 2017, 00:33

    Σε συνέχεια της προτεινόμενης εισαγωγής Ειδικής Κατηγορίας Χρήσης Κτιρίων 9.2 “Επαγγελματικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ή εμπορίας αγαθών ασκούμενες αποκλειστικά μέσω διαδικτύου” (βλ.σχόλιο επί του αρθ.1), είναι αναγκαία νομίζω η ακόλουθη προσθήκη στα επιτρεπόμενα μέσα στις περιοχές Τουρισμού & Αναψυχής: 9.2 Επαγγελματικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ή εμπορίας αγαθών ασκούμενες αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, μέχρι 400 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποθήκευσης εμπορεύσιμων αγαθών.