• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ' | 8 Μαρτίου 2017, 10:19

    ΣΗΜΕΙΟ 1 Θα ήθελα να τονίσω πως η χρήση της φράσης "εφόσον προβλέπεται από το εγκεκριμένο σχέδιο" είναι απολύτως περιττή και δημιουργεί σύγχυση. Κατά τη συγγραφή ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ, Πολεοδομικών Μελετών κ.λπ. αλλά και των αντίστοιχων ΦΕΚ τους οι επιτρεπόμενες χρήσεις σε μια χωρική ενότητα καθορίζονται βάσει των άρθρων του εκάστοτε Π.Δ/τος χρήσεων γης και είναι de facto στη διακριτική ευχέρεια του Μελετητή να θέσει περιορισμούς και εξαιρέσεις στο περιεχόμενο. Συνεπώς τι σημαίνει το "εφόσον προβλέπεται από το εγκεκριμένο σχέδιο"? ούτως ή άλλως για να ισχύει θα πρέπει να προβλέπεται. ΣΗΜΕΙΟ 2 Η χρήση Τουρισμού-Αναψυχής στα σχέδια καθορισμού χρήσεων γης εφαρμόζεται πρακτικά σε περιοχές εκτός σχεδίου που εμφανίζουν έντονη τουριστική κίνηση (βλ. παραλιακές περιοχές ή ορεινές με έντονο τουριστικό χαρακτήρα). Εντούτοις στην ελληνική πραγματικότητα οι περιοχές αυτές πέραν των καλοκαιρινών μηνών εμφανίζουν εξαιρετικά έντονο ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (βλ.Χαλκιδική κ.ά). Στην εφαρμογή, ο αποκλεισμός αγροτικών χρήσεων από την κατηγορία αυτή (αλλά και το αντίστροφο), θα έχει ως αποτέλεσμα ένα απόλυτο διαχωρισμό χρήσεων στο χώρο με πρότυπα "Ζωνοποίησης", δημιουργώντας τουριστικές περιοχές ερειπωμένες το χειμώνα, τις οποίες οι ντόπιοι κάτοικοι δεν δύνανται να εκμεταλλευτούν αγροτικά καθώς η εφαρμογή επικαλυπτόμενων κατηγοριών χρήσεων σε μια περιοχή δεν επιτρέπεται κατά την πολεοδομική διαδικασία. Αγγελίδου Τατιανή - Βασιλική Πολεοδόμος- Χωροτάκτης Μηχανικός ΑΠΘ