• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ' | 8 Μαρτίου 2017, 14:50

    Άρθρο 2 – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ειδική χρήση (3) – εκπαίδευση: Να περιλαμβάνεται και η προσχολική εκπαίδευση. Ειδική χρήση (5) – αθλητικές εγκαταστάσεις: Να διευκρινιστεί ότι αφορούν μόνο εγκαταστάσεις κατηγ. Α. Να επιτρέπεται και η ειδική χρήση (35) – δεξαμενές νερού – αφαλάτωσης Ειδική χρήση (10) - Διοίκηση τοπικής σημασίας:Να μην επιτρέπεται.