• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ' | 8 Μαρτίου 2017, 14:52

    1. Κοινόχρηστοι χώροι: Να οριστεί η μέγιστη επιφάνεια του κοινόχρηστου χώρου που επιτρέπεται να καταλαμβάνει ο υπόγειος χώρος στάθμευσης (ποσοστό %). Να καθοριστούν περιορισμοί (ως προς την συνολική επιφάνεια δόμησης και τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό τραπεζοκαθισμάτων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου) στις χρήσεις εστίασης και αναψυχής. 2. Ελεύθεροι χώροι αστικού & περιαστικού πρασίνου: Να επιτρέπονται χρήσεις εστίασης και αναψυχής με περιορισμό ως προς την συνολική επιφάνεια δόμησης και τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό τραπεζοκαθισμάτων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.