• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ (Διέννης Ευάγγελος)' | 9 Μαρτίου 2017, 14:16

    Θα σας πρότεινα για την αποφυγή συγχύσεων, αντί του πρατηρίου υγρών καυσίμων να υιοθετήσετε τον πλέον ορθό όρο :"Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας" Δείτε σχετικά το Ν.4070/12 – ΦΕΚ 82 Α΄ - άρθρο 114 § 7 «7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος εισάγεται νέος όρος των «Πρατηρίων παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» ο οποίος πλέον θα περιλαμβάνει εκτός των αμιγών πρατήριων, υγρών καυσίμων, τα μικτά ή αμιγώς υγραερίου πρατήρια, καθώς και πρατήρια φυσικού αερίου. Τα υπόψη πρατήρια θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να διαθέτουν σε διερχόμενα τροχοφόρα οχήματα, πλέον των παραπάνω καυσίμων και βιοαιθανόλη, βιοντήζελ, ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο.» Δυστυχώς υπήρξαν ΥΔΟΜ που είχαν μπλοκάρει θέματα αδειοδότησης, διότι όπως σας είναι γνωστό στο ΦΕΚ 166 Δ΄/87 αναφέρονται "πρατήρια βενζίνης" και δεν μας χορηγούσαν άδεια δόμησης, γιατί στο σχέδιο υπήρχε και ...αντλία πετρελαίου !! Σε λίγα χρόνια σε περιοχές τουρισμού αναψυχής θα μπορεί ο άλλος να κάνει το μπάνιο του και σε παρακείμενο πρατήριο να "φορτώνει" τις μπαταρίες του ηλεκτρικού του αυτοκινήτου. Εννοείται ότι το ίδιο θα γίνεται και σε άλλα πρατήρια, εφόσον διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο και την εγκατάσταση. Διέννης Ευάγγελος